Regulamin

Regulamin sklepu bajkiagatki.pl

Składający zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania poniższego Regulaminu.

Ostatnia zmiana Regulaminu: 2017

 

Spis treści:

Rozdział 1: Paragrafy wspólne.
Rozdział 2:  Zakup płyty CD
Rozdział 3:  Zakup pliku mp3
Rozdział 4:  Polityka prywatności

 

Rozdział 1 Paragrafy wspólne

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Serwis BajkiAgatki.pl jest prowadzony przez firmę: Lubię Muzę - Agencja Artystyczna - Michał Głąb, NIP: 9691443844

1.2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej przez Lubię Muzę - Agencja Artystyczna (zwanym dalej Operatorem) z Zamawiającym dokonującym zakupu Produktu.

1.3. Przez Produkt rozumie się zarówno publikacje w postaci utworów dźwiękowych zapisanych w postaci plików elektronicznych (pliki mp3) oraz płyt CD, przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej oraz dystrybucji w sieci Internet

1.4. Wypełniając dowolny formularz w Serwisie BajkiAgatki.pl, Zamawiający oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe i ma prawo do dysponowania nimi. Zamawiający odpowiada za utrzymanie w tajemnicy haseł, nazw użytkownika, otrzymanych linków oraz innych podawanych w Serwisie oraz uzyskanych w wyniku działania z Serwisem danych. Operator nie odpowiada za udostępnienie przez Zamawiającego tych danych osobom trzecim i za działania dokonane z ich użyciem. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

 1. DANE OSOBOWE

2.1 Baza zawierająca dane Zamawiających prowadzona jest wyłącznie w celach realizacji zamówień. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę, dane mogą również być wykorzystywane do informowania go o nowościach i promocjach.

2.2. Dane osobowe Zamawiających są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j. t. z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).

2.3 Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Art. 24, ust. 1) O ochronie danych osobowych, Zamawiający mają prawo weryfikować, modyfikować i żądać usunięcia swoich danych.

 1. PŁATNOŚCI

3.1. Serwis oferuje Zamawiającym następujące formy płatności:

PRZEDPŁATĄ:
- przelew na konto bankowe wskazane w trakcie realizacji zamówienia. Przy wyborze tej opcji koniecznie prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres (musimy założyć konto mailowe sklepowe).

PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM  - płatność przy odbiorze przesyłki.

3.2. Wszystkie ceny na stronach Serwisu podane są w złotych polskich.

3.3. Ceną wiążącą jest cena podana przy Produkcie w chwili składania zamówienia przez Zamawiającego.

3.4. Serwis w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Serwisu oraz do zmiany kosztów przesyłki - co uwarunkowane być może sezonowymi promocjami, wyprzedażami lub zmianą kosztów usług świadczonych przez dostawców. Uprawnienia te nie mają wpływu na ceny Produktów w zamówieniach które zostały złożone przed datą wejścia w życie tych zmian.

 

 1. UŻYTKOWNICY ZAGRANICZNI

4.1. Serwis jest własnością Operatora, mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Użytkownicy mający dostęp do Serwisu z terytorium nie będącym w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, są odpowiedzialni za działanie w zgodzie z prawem obowiązującym na terytorium, z którego korzystają z Serwisu.

4.2. Dla przesyłek zagranicznych nie ma możliwości zapłaty przy odbiorze przesyłki (dotyczy przesyłek fizycznych).

4.3. Przesyłki zagraniczne wysyłane są wyłącznie drogą pocztową - listem zwykłym. Czas dostawy waha się od kilku dni do kilku tygodni.

 

 1. TRYB MIESZANY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

5.1. Serwis NIE umożliwia składania zamówień w trybie mieszanym, czyli obejmujących zarówno produkty fizyczne jak i elektroniczne. Płatności za zamówione płyty i pobrane pliki dokonuje się osobno.


5.2. Zamawiający składa jedno zamówienie (obejmujące jeden lub więcej Produktów) w wybranej formie: płyty CD lub pliku mp3 przesyłanego przez Serwis na adres mailowy podany przez Zamawiającego.

5.3. Poszczególne rozdziały Regulaminu mają zastosowanie dla Produktów opisanych w odpowiadających im Rozdziałach - oddzielnie Produkty elektroniczne, oddzielnie Produkty fizyczne.

 

Rozdział 2 Zakup płyty CD

 

 1. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.1 Każde zamówienie potwierdzane jest listem e-mail przesłanym do Zamawiającego na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

1.2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie, gdy Zamawiający potwierdzi zamówienie uruchamiając link podany w wysłanym do niego e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Wysyłka Produktu następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Serwisu.

1.3 Zamawiający jest informowany o etapie realizacji swojego zamówienia.

1.4. Zamawiający może zmienić lub anulować zamówienie do momentu wysłania przesyłki.

1.5. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie.

1.6. Jeśli z jakichś powodów niemożliwe jest dostarczenie zamówionego produktu w ustalonym terminie, Serwis poinformuje o tym Zamawiającego i zaproponuje nowy termin dostarczenia produktu lub dokona zwrotu zapłaconych lub nadpłaconych pieniędzy - wedle życzenia Zamawiającego oraz pod warunkiem dostępności towaru.

1.7. Do każdego zamówienia według życzenia zamawiającego może być dołączany rachunek.

1.8. W celu uzyskania informacji o etapie realizacji zamówienia zamawiający może kontaktować się pod numer telefonu: ? lub mailowo wysyłając zapytanie na adres mailowy ?.

 

 1. ZAKUP PŁYTY CD - CZAS DOSTAWY

2.1. Czas dostawy zamówienia to: Czas realizacji + czas przesyłki.


2.2 Czas realizacji to czas potrzebny na skompletowanie i przygotowanie przesyłki przez sklep.


2.3 Czas realizacji, zależnie od momentu złożenia zamówienia, wynosi od kilku godzin do 10 dni roboczych.


2.4 Czas realizacji, w przypadku wyboru formy płatności PRZEDPŁATA dodatkowo wydłuża się o czas potrzebny na uzyskanie przez sklep informacji o dokonanej wpłacie.

2.5 Czas przesyłki to czas przesyłania wysyłki.

2.6 Czas przesyłki deklarowany przez Pocztę Polską wynosi jeden lub dwa dni robocze (przesyłka priorytetowa).

2.7 Wszystkie przesyłki wysyłane są przez sklep jako przesyłki priorytetowe lub przesyłki kurierskie na wyraźne życzenie Zamawiającego.

2.8. Przesyłki zagraniczne wysyłane są wyłącznie drogą pocztową - listem zwykłym. Czas dostawy waha się od kilku dni do kilku tygodni.

 

 1. KOSZTY WYSYŁKI

3.1 PRZESYŁKI KRAJOWE

3.1.1 Do ostatecznej kwoty zamawianych produktów doliczane są zryczałtowane koszty dostarczenia przesyłki zależne od wybranej formy płatności oraz wartości zamówienia:

Kurier – 9,95 zł
Pocztex – 10,95 zł
Poczta Polska – przesyłka polecona – 8,95 zł
Kurier – za pobraniem – 12,95 zł
Pocztex – za pobraniem – 13,95
Poczta Polska – za pobraniem – 13,95

3.2 PRZESYŁKI ZAGRANICZNE

3.2.1 Do ostatecznej kwoty zamawianych produktów doliczane są zryczałtowane koszty dostarczenia przesyłki zależne od rejonu dostarczenia przesyłki:

 

 

 

 

Rejon

Koszt przesyłki

Europa

30 zł

poza Europę

45 zł

 

3.2.2 Przesyłki zagraniczne wysyłane są wyłącznie drogą pocztową - listem zwykłym. Czas dostawy waha się od kilku dni do kilku tygodni.

 

 1. UMOWA SPRZEDAŻY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY

4.1. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez Serwis potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Zamawiającego.

4.2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 „O prawach konsumenta" Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie (formularz można pobrać tutaj) w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia Produktu Zwrot może zostać dokonany jedynie pod warunkiem, że zakupiony towar nie był używany, kopiowany lub nie został w żaden sposób zniszczony. Po usunięciu przez Zamawiającego oryginalnego opakowania (np. celofanu), traci on prawo do odstąpienia od umowy. Podstawą do uznania zwrotu jest dokument sprzedaży: rachunek.

 

4.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać drogą elektroniczną na adres: (adres mailowy oraz adres Pasjartu).

4.4. Serwis BajkiAgatki.pl zobowiązuje się do rozliczenia się z Zamawiającym w terminie 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, przelewem na wskazane konto bankowe lub przekazem na podany adres.

 

4.5. Zamawiającym, którzy odstępują od umowy zawieranej na odległość zostanie zwrócona całość poniesionych kosztów zakupu (koszt zakupionych produktów oraz koszt przesyłki produktów do zamawiającego w wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w Serwisie BajkiAgatki.pl).

4.6. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający w całości ponosi koszty zwrotu Produktu do serwisu BajkiAgatki.pl.

4.7. Zwroty należy nadawać na adres: (adres Agencji Lubię Muzę)

4.8. Zwroty odesłane po upływie 14 dni od dnia, w którym Zamawiający odstąpił od umowy nie będą uznawane.

4.9. Serwis BajkiAgatki.pl nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

 1. REKLAMACJE

5.1 W przypadku, gdy zakupiony towar okaże się uszkodzony lub posiada wadę fabryczną Zamawiający może odesłać zakupiony towar wraz z dokumentem sprzedaży: rachunkiem oraz opisem szkody. W takim przypadku Serwis zobowiązuje się do wymiany produktu na pełnowartościowy. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu na wolny od wad, Zamawiający - wedle swego wyboru - może domagać się obniżenia uiszczonej ceny lub odstąpić od umowy. Koszty odesłania wadliwego towaru będą zwracane przez Serwis po przyjęciu reklamacji.

5.2 Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

5.2 Wszelkie skargi, reklamacje, uwagi i propozycje prosimy kierować na adres mailowy: michal@lubiemuze.pl

 

Rozdział 3. Zakupy plików mp3

 

 1. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.1 Niezwłocznie po złożeniu zamówienia w serwisie BajkiAgatki.pl. Zamawiający otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy.


1.2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie, gdy Zamawiający potwierdzi zamówienie uruchamiając link podany w wysłanym do niego e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.


1.3 Zamawiający jest informowany o etapie realizacji swojego zamówienia.


1.4. Zamawiający może zmienić lub anulować zamówienie do momentu przesłania Zamawiającemu na adres mailowy zakupionego Produktu - pliku mp3.

1.5. Jeśli z jakichś powodów niemożliwe jest dostarczenie zamówionego Produktu, Serwis poinformuje o tym Zamawiającego i zaproponuje inny Produkt lub dokona zwrotu zapłaconych lub nadpłaconych pieniędzy - wedle życzenia Zamawiającego oraz pod warunkiem dostępności towaru.

1.6 Po skutecznym dokonaniu zapłaty całości należności Zamawiający otrzymuje niezwłocznie na wskazane przez niego konto poczty elektronicznej e-mail potwierdzenie uiszczenia należności i dokonania zakupu zamówionego Produktu. 

1.7. Na życzenie Zamawiającego wystawiany jest rachunek. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu przez Serwis.

 

 1. DOSTARCZENIE PRODUKTÓW

2.1. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Zamawiającego wiadomość e-mail, zawierająca zakupione pliki. Zamawiający może rozpocząć pobieranie Produktów logując się na swoje konto w serwisie i korzystając z Panelu użytkownika w Serwisie gdzie znajdują się linki do pobierania zakupionych Produktów.

2.2. Serwis AudioBook.pl zobowiązuje się dostarczyć zakupiony Produkt nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia wpłaty całości należności (lub do pierwszego dnia roboczego, jeśli zakup został dokonany po godz. 15 w piątek, w weekend lub święto).

2.3. Serwis Audiobook.pl zobowiązuje się dostarczyć zakupiony Produkt bez wad. Jeżeli Zamawiający w zakupionym produkcie rozpozna wady przysługuje mu prawo do reklamacji otrzymanego Produktu.

2.4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

2.5. Wszelkie skargi, reklamacje, uwagi i propozycje prosimy kierować na adres mailowy: ?

 

 1. UMOWA SPRZEDAŻY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY

3.1. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Zamawiającego.

3.2. Ze względu na charakter sprzedawanych Produktów (Nagrania dźwiękowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu lub treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy) Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia umowy dostarczenia Produktu zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta'.

 1. REKLAMACJE

4.1. W przypadku, gdy zakupiony towar okaże się uszkodzony lub posiada wadę fabryczną w szczególności, gdy nie uruchamia się lub plik z Produktem jest uszkodzony, niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu lub Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Zamawiający może wystąpić do Operatora z reklamacją.


4.2. Jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie, a Zamawiający otrzyma wyłącznie informację od Serwisu z uzasadnieniem decyzji niepodejmowania procesu reklamacyjnego.

4.3. Reklamacje zgłaszane przez Zamawiających będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu roboczych od momentu ich zgłoszenia. Serwis powiadomi Zamawiającego o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą listu e-mail przesłanego na adres wskazany przez Zamawiającego w trakcie rejestracji.

4.4. Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Serwis, będzie dokonywany w sposób ustalony z Zamawiającym, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Zamawiającego o rozstrzygnięciu reklamacji na Jego korzyść.

4.5. Wszelkie skargi, reklamacje, uwagi i propozycje prosimy kierować na adres mailowy: ?

 

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW

5.1. Wszelkie Produkty oferowane przez Serwis, tak udostępniane nieodpłatnie jak i będące przedmiotem sprzedaży, objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5.2. Produkty będące w ofercie Serwisu BajkiAgatki.pl wymagają oprogramowania odtwarzającego format pliku dźwiękowego MP3 lub Audio, zależnie od formatu zamówionego Produktu.

5.3. Zamawiający ma prawo korzystać z Produktu na własny użytek wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


5.4. Zamawiający nie jest uprawniony do:

 • rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Produktu, ani w całości ani we fragmentach,
 • ingerowania w jego zawartość,
 • publikacji, dystrybucji, powielania,
 • usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń,
 • oddawania w najem Produktu,
 • jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Produktu.

 

5.5. Zamawiający zobowiązany jest dbać, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Operator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Zamawiającego), z tytułu łamania praw do danej kopii produktu.

5.6. Zawartość Serwisu (np. teksty, grafiki, próbki mp3) dostępne na stronach Serwisu stanowią własność Operatora Serwisu i jego dostawców i są chronione przez polskie oraz międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Korzystając z Serwisu, użytkownik Serwisu zobowiązuje się do nie wprowadzania jakichkolwiek zmian oraz do nie korzystania bez zgody uprawnionych stron z zawartości Serwisu w inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie.

 

Rozdział 4 Polityka prywatności 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu BajkiAgatki.pl jest Lubię Muzę - Agencja Artystyczna - Michał Głąb , adres: ul. Waryńskiego 10/6, 44-109 Gliwice

  2. Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

  3. Aby móc założyć konto na BajkiAgatki.pl niezbędne jest podanie danych takich jak: Imię, Nazwisko, E-mail, hasło, data urodzenia. Użytkownik może podać dane teleadresowe, jednakże nie jest to konieczne. W każdej chwili, zgodnie z regulaminem platformy, Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia konta i danych osobowych z nim powiązanych.

  4. Aby móc otrzymywać newsletter BajkiAgatki.pl niezbędne jest podanie adresu e-mail, a następnie potwierdzenie dokonania subskrypcji, poprzez kliknięcie w link aktywujący przesłany na podany adres e-mail. W każdej chwili możesz zrezygnować z zapisu do newslettera poprzez wysłanie maila pt. "Newsletter - Rezygnacja" na adres michal@lubiemuze.pl

  6. Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka (cookies), które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych. Możesz zrezygnować z korzystania z ciasteczek poprzez wybranie odpowiedniej opcji w Twojej przeglądarce, jednak może to utrudnić lub uniemożliwić skorzystania ze strony.